Het is voor mij een genoegen als voorzitter van Poliltiehondenvereniging “De Revierders” uit Berg aan de Maas, U welkom te mogen heten op de website van onze Politiehondenvereniging.
Onze vereniging is verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (www.knpv.nl). De KNPV is een landelijke vereniging die is onderverdeeld in afdelingen (per provincie).
Wij maken deel uit van de afdeling Limburg (http://www.knpv.nl/limburg.html). Binnen de afdeling Limburg zijn nog 4 kringen actief, namelijk de kringen

1. Competitie Noord ’72,
2. Kring Helden
3. Kring Midden Limburg,
4. Competitie Zuid-Limburg, waar wij bij aangesloten zijn.

Inmiddels bestaan we al 91 jaar. We zijn een kleine club enthousiaste africhters. Het idee dat alleen politieagenten lid van een politiehondenvereniging kunnen zijn berust op een misverstand. Iedere (bij voorkeur jonge) burger is van harte welkom.

Wij spannen ons in om de hond af te richten voor één van de KNPV-programma’s PH1, PH2 of Objectbewaking. Dat zijn programma’s die bestemd zijn voor de africhting van honden voor politie en bewaking. We hebben als vereniging reeds meer als 97 certificaten behaald. Na het behaalde certificaat worden de honden soms aan de politie verkocht als geweldsmiddel. De hondensport is een sport waarbij je heerlijk in de natuur, samen met je hond en de overige clubleden aan het trainen bent voor het certificaat. Het africhten van de honden is teamwork. Het is immers onmogelijk een hond alleen af te richten. Daarbij speelt een ieder van de leden een belangrijke rol.

Wij trainen op dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.30 uur en op zondagmorgen vanaf 09.00 uur. Is de interesse gewekt dan wil ik U bij deze van harte uitnodigen om een keer tijdens één van de oefenmomenten een bezoek aan onze vereniging te brengen.

Met vriendelijke sport groeten,
Jos Verheijden